Strona główna * Kontakt


Wskaźnik obciążenia demograficznego

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 62.10
  powiat brzeski 59.60
  powiat chrzanowski 62.90
  powiat dąbrowski 56.10
  powiat gorlicki 62.10
  powiat krakowski 61.50
  powiat limanowski 62.70
  powiat m. Kraków 65.80
  powiat m. Nowy Sącz 64.40
  powiat m. Tarnów 66.40
  powiat miechowski 67.40
  powiat myślenicki 59.90
  powiat nowosądecki 60.90
  powiat nowotarski 60.00
  powiat olkuski 64.20
  powiat oświęcimski 63.60
  powiat proszowicki 61.80
  powiat suski 61.80
  powiat tarnowski 58.10
  powiat tatrzański 63.70
  powiat wadowicki 61.50
  powiat wielicki 61.10

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik obciążenia demograficznego

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.