Strona główna * Kontakt


Wskaźnik obciążenia demograficznego

 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 58.60
  powiat brzeski 58.50
  powiat chrzanowski 56.40
  powiat dąbrowski 55.10
  powiat gorlicki 59.40
  powiat krakowski 57.40
  powiat limanowski 63.10
  powiat m. Kraków 57.80
  powiat m. Nowy Sącz 58.80
  powiat m. Tarnów 59.30
  powiat miechowski 63.20
  powiat myślenicki 57.30
  powiat nowosądecki 60.90
  powiat nowotarski 59.10
  powiat olkuski 57.50
  powiat oświęcimski 58.20
  powiat proszowicki 59.30
  powiat suski 60.50
  powiat tarnowski 58.10
  powiat tatrzański 60.00
  powiat wadowicki 58.10
  powiat wielicki 56.70
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik obciążenia demograficznego

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.

  Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji