Strona główna * Kontakt


Wskaźnik obciążenia demograficznego

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 64.90
  powiat brzeski 61.70
  powiat chrzanowski 66.90
  powiat dąbrowski 57.60
  powiat gorlicki 64.50
  powiat krakowski 64.10
  powiat limanowski 63.60
  powiat m. Kraków 69.20
  powiat m. Nowy Sącz 67.90
  powiat m. Tarnów 70.30
  powiat miechowski 70.00
  powiat myślenicki 62.10
  powiat nowosądecki 61.90
  powiat nowotarski 61.50
  powiat olkuski 68.00
  powiat oświęcimski 67.00
  powiat proszowicki 63.90
  powiat suski 63.20
  powiat tarnowski 59.60
  powiat tatrzański 65.80
  powiat wadowicki 63.90
  powiat wielicki 63.40

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik obciążenia demograficznego

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.