Strona główna * Kontakt


Wskaźnik obciążenia demograficznego

 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2014
  powiat bocheński 59.30
  powiat brzeski 58.30
  powiat chrzanowski 57.70
  powiat dąbrowski 54.90
  powiat gorlicki 59.90
  powiat krakowski 58.20
  powiat limanowski 62.60
  powiat m. Kraków 59.30
  powiat m. Nowy Sącz 59.80
  powiat m. Tarnów 60.90
  powiat miechowski 63.90
  powiat myślenicki 57.60
  powiat nowosądecki 60.60
  powiat nowotarski 59.10
  powiat olkuski 58.70
  powiat oświęcimski 59.20
  powiat proszowicki 59.90
  powiat suski 60.60
  powiat tarnowski 57.70
  powiat tatrzański 60.90
  powiat wadowicki 58.90
  powiat wielicki 57.50
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik obciążenia demograficznego

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.