Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 206.90
  powiat brzeski 185.42
  powiat chrzanowski 295.00
  powiat dąbrowski 238.47
  powiat gorlicki 331.86
  powiat krakowski 177.18
  powiat limanowski 189.78
  powiat m. Kraków 520.06
  powiat m. Nowy Sącz 789.55
  powiat m. Tarnów 625.70
  powiat miechowski 326.19
  powiat myślenicki 172.54
  powiat nowosądecki 237.66
  powiat nowotarski 141.42
  powiat olkuski 261.11
  powiat oświęcimski 222.39
  powiat proszowicki 316.97
  powiat suski 175.55
  powiat tarnowski 195.88
  powiat tatrzański 209.09
  powiat wadowicki 184.99
  powiat wielicki 240.32

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na pomoc społeczną - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w działach 852 i 853 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Dane podawane są w złotówkach.