Strona główna * Kontakt


Odsetek osób niepełnosprawnych prawnie

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)
  Obszar Rok 2011
  powiat bocheński 7.47%
  powiat brzeski 7.46%
  powiat chrzanowski 7.58%
  powiat dąbrowski 6.00%
  powiat gorlicki 11.14%
  powiat krakowski 9.73%
  powiat limanowski 7.74%
  powiat m. Kraków 10.83%
  powiat m. Nowy Sącz 10.90%
  powiat m. Tarnów 11.57%
  powiat miechowski 7.73%
  powiat myślenicki 6.36%
  powiat nowosądecki 7.32%
  powiat nowotarski 5.60%
  powiat olkuski 8.91%
  powiat oświęcimski 7.32%
  powiat proszowicki 9.48%
  powiat suski 6.37%
  powiat tarnowski 6.29%
  powiat tatrzański 5.60%
  powiat wadowicki 6.33%
  powiat wielicki 8.40%

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Odsetek osób niepełnosprawnych prawnie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011)

  Opis

  Udział osób niepełnosprawnych tylko prawnie w ogóle ludności. W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 zbiorowość osób niepełnosprawnych została podzielona na dwie podstawowe grupy: – osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (niezależnie od tego czy wydane do celów rentowych, czy pozarentowych), – osoby niepełnosprawne wyłącznie biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale odczuwały całkowicie, poważnie lub umiarkowanie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych dla ich wieku.