Strona główna * Kontakt


Bezrobocie kobiet

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 60.00
  powiat brzeski 63.44
  powiat chrzanowski 55.88
  powiat dąbrowski 58.11
  powiat gorlicki 64.30
  powiat krakowski 52.92
  powiat limanowski 59.60
  powiat m. Kraków 50.65
  powiat m. Nowy Sącz 55.67
  powiat m. Tarnów 63.07
  powiat miechowski 56.14
  powiat myślenicki 54.73
  powiat nowosądecki 67.38
  powiat nowotarski 48.63
  powiat olkuski 53.99
  powiat oświęcimski 59.48
  powiat proszowicki 49.82
  powiat suski 54.63
  powiat tarnowski 64.22
  powiat tatrzański 42.39
  powiat wadowicki 57.71
  powiat wielicki 56.89

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobocie kobiet

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Bezrobocie kobiet - Wyrażony w % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.