Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w rolnictwie

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 38.53
  powiat brzeski 48.63
  powiat chrzanowski 8.52
  powiat dąbrowski 64.05
  powiat gorlicki 51.73
  powiat krakowski 26.94
  powiat limanowski 55.78
  powiat m. Kraków 62.40
  powiat m. Nowy Sącz 39.53
  powiat m. Tarnów 50.56
  powiat miechowski 44.27
  powiat myślenicki 24.15
  powiat nowosądecki 16.58
  powiat nowotarski 67.49
  powiat olkuski 42.16
  powiat oświęcimski 58.37
  powiat proszowicki 38.26
  powiat suski 27.56
  powiat tarnowski 18.68
  powiat tatrzański 1.23
  powiat wadowicki 3.01
  powiat wielicki 3.33

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w rolnictwie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w rolnictwie w stosunku do ogółu pracujących.Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 XII w latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo".