Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności bibliotek

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 2731
  powiat brzeski 3214
  powiat chrzanowski 3483
  powiat dąbrowski 2968
  powiat gorlicki 3410
  powiat krakowski 3599
  powiat limanowski 3653
  powiat m. Kraków 11175
  powiat m. Nowy Sącz 10487
  powiat m. Tarnów 7790
  powiat miechowski 4095
  powiat myślenicki 6049
  powiat nowosądecki 3664
  powiat nowotarski 3420
  powiat olkuski 4149
  powiat oświęcimski 4959
  powiat proszowicki 3957
  powiat suski 2718
  powiat tarnowski 3101
  powiat tatrzański 3786
  powiat wadowicki 3558
  powiat wielicki 6354

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności bibliotek

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności bibliotek - liczba ludności przydająca na jedną placówkę biblioteczną. W celu wyliczenia wskaźnika zliczono biblioteki, filie i punkty biblioteczne na danym ternie. Dane bazują na sprawozdaniach bibliotek ogólnych. Zgodnie z definicją przyjętą przez GUS przez placówkę biblioteczną rozumie się jednostkę organizacyjną lub jej część posiadającą uporządkowany (zinwentaryzowany) zbiór książek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący co najmniej 300 jednostek inwentarzowych, której głównymi celami są tworzenie i obsługa zbiorów oraz udostępnianie ich użytkownikom w sposób kontrolowany.