Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - kultura

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 131.84
  powiat brzeski 135.60
  powiat chrzanowski 184.11
  powiat dąbrowski 80.94
  powiat gorlicki 156.00
  powiat krakowski 118.01
  powiat limanowski 147.89
  powiat m. Kraków 359.99
  powiat m. Nowy Sącz 78.02
  powiat m. Tarnów 242.01
  powiat miechowski 115.19
  powiat myślenicki 184.30
  powiat nowosądecki 126.15
  powiat nowotarski 95.68
  powiat olkuski 209.41
  powiat oświęcimski 205.89
  powiat proszowicki 86.90
  powiat suski 201.90
  powiat tarnowski 109.43
  powiat tatrzański 165.84
  powiat wadowicki 108.52
  powiat wielicki 244.45

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - kultura

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 921 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.