Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - kultura

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 116.70
  powiat brzeski 93.86
  powiat chrzanowski 154.74
  powiat dąbrowski 66.20
  powiat gorlicki 107.31
  powiat krakowski 95.94
  powiat limanowski 72.76
  powiat m. Kraków 307.05
  powiat m. Nowy Sącz 79.59
  powiat m. Tarnów 120.69
  powiat miechowski 100.89
  powiat myślenicki 100.22
  powiat nowosądecki 106.15
  powiat nowotarski 81.93
  powiat olkuski 125.16
  powiat oświęcimski 172.45
  powiat proszowicki 69.88
  powiat suski 149.10
  powiat tarnowski 89.75
  powiat tatrzański 305.36
  powiat wadowicki 99.80
  powiat wielicki 105.89

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - kultura

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 921 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.