Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w branży finansowej i nieruchomościach

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 0.70
  powiat brzeski 0.99
  powiat chrzanowski 2.33
  powiat dąbrowski 0.70
  powiat gorlicki 0.79
  powiat krakowski 1.01
  powiat limanowski 0.98
  powiat m. Kraków 5.94
  powiat m. Nowy Sącz 3.17
  powiat m. Tarnów 2.56
  powiat miechowski 0.62
  powiat myślenicki 0.86
  powiat nowosądecki 0.84
  powiat nowotarski 1.14
  powiat olkuski 3.88
  powiat oświęcimski 1.52
  powiat proszowicki 0.83
  powiat suski 0.74
  powiat tarnowski 0.38
  powiat tatrzański 2.19
  powiat wadowicki 1.27
  powiat wielicki 1.24

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w branży finansowej i nieruchomościach

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w branży finansowej i nieruchomościach w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości".