Strona główna * Kontakt


Wskaźnik dostępności muzeów

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 26628
  powiat brzeski 31069
  powiat chrzanowski 25077
  powiat dąbrowski 59350
  powiat gorlicki 15586
  powiat krakowski 69286
  powiat limanowski 65762
  powiat m. Kraków 12048
  powiat m. Nowy Sącz 27965
  powiat m. Tarnów 27266
  powiat miechowski 49137
  powiat myślenicki 63514
  powiat nowosądecki 72059
  powiat nowotarski 38302
  powiat olkuski 37345
  powiat oświęcimski 30747
  powiat proszowicki 43523
  powiat suski 28085
  powiat tarnowski 67190
  powiat tatrzański 22715
  powiat wadowicki 32026
  powiat wielicki 31770

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik dostępności muzeów

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności do muzeów - liczba ludności przypadająca na jedną placówkę muzealną. Dane wskaźnikowe bazują na sprawozdaniach z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych. Przez placówkę muzealną (za ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach) rozumiemy jednostkę organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.