Strona główna * Kontakt


Ludność w wieku produkcyjnym

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 60.65%
  powiat brzeski 61.84%
  powiat chrzanowski 59.92%
  powiat dąbrowski 63.45%
  powiat gorlicki 60.79%
  powiat krakowski 60.94%
  powiat limanowski 61.11%
  powiat m. Kraków 59.11%
  powiat m. Nowy Sącz 59.55%
  powiat m. Tarnów 58.73%
  powiat miechowski 58.82%
  powiat myślenicki 61.69%
  powiat nowosądecki 61.75%
  powiat nowotarski 61.94%
  powiat olkuski 59.52%
  powiat oświęcimski 59.88%
  powiat proszowicki 61.00%
  powiat suski 61.28%
  powiat tarnowski 62.65%
  powiat tatrzański 60.32%
  powiat wadowicki 61.03%
  powiat wielicki 61.20%

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Ludność w wieku produkcyjnym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Udział ludności w wieku produkcyjnym w liczbie ludności ogółem. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.