Strona główna * Kontakt


Beneficjenci pomocy społecznej

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Dane dla Polski - MRPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MRPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl
  Źródło: Dane dla Polski - MRPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MRPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 4.61%
  powiat brzeski 4.94%
  powiat chrzanowski 4.56%
  powiat dąbrowski 8.27%
  powiat gorlicki 8.55%
  powiat krakowski 2.58%
  powiat limanowski 8.44%
  powiat m. Kraków 3.11%
  powiat m. Nowy Sącz 4.35%
  powiat m. Tarnów 4.37%
  powiat miechowski 4.03%
  powiat myślenicki 3.69%
  powiat nowosądecki 8.61%
  powiat nowotarski 3.73%
  powiat olkuski 3.70%
  powiat oświęcimski 2.99%
  powiat proszowicki 5.69%
  powiat suski 5.40%
  powiat tarnowski 5.63%
  powiat tatrzański 3.69%
  powiat wadowicki 3.29%
  powiat wielicki 2.90%

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Dane dla Polski - MRPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MRPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Beneficjenci pomocy społecznej

  Źródło

  Dane dla Polski - MRPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MRPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl

  Opis

  Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem - na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną (świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).