Strona główna * Kontakt


Beneficjenci pomocy społecznej

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl
  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 5.12%
  powiat brzeski 5.44%
  powiat chrzanowski 4.94%
  powiat dąbrowski 10.54%
  powiat gorlicki 9.97%
  powiat krakowski 3.15%
  powiat limanowski 9.91%
  powiat m. Kraków 3.27%
  powiat m. Nowy Sącz 5.62%
  powiat m. Tarnów 5.32%
  powiat miechowski 4.91%
  powiat myślenicki 4.89%
  powiat nowosądecki 10.42%
  powiat nowotarski 4.36%
  powiat olkuski 3.63%
  powiat oświęcimski 3.28%
  powiat proszowicki 5.82%
  powiat suski 6.66%
  powiat tarnowski 6.79%
  powiat tatrzański 4.01%
  powiat wadowicki 3.73%
  powiat wielicki 3.45%

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Beneficjenci pomocy społecznej

  Źródło

  Dane dla Polski - MPiPS-03 I-XII, dane dla Małopolski - Sprawozdanie MPiPS-03 I-XII (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (od 2015 r.); Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) - www.stat.gov.pl

  Opis

  Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem - na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną (świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).