Strona główna * Kontakt


Liczba dzieci w rodzinach zastępczych

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)
  Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 119
  powiat brzeski 57
  powiat chrzanowski 150
  powiat dąbrowski 29
  powiat gorlicki 106
  powiat krakowski 216
  powiat limanowski 108
  powiat m. Kraków 590
  powiat m. Nowy Sącz 115
  powiat m. Tarnów 115
  powiat miechowski 50
  powiat myślenicki 36
  powiat nowosądecki 162
  powiat nowotarski 166
  powiat olkuski 134
  powiat oświęcimski 161
  powiat proszowicki 37
  powiat suski 77
  powiat tarnowski 121
  powiat tatrzański 85
  powiat wadowicki 150
  powiat wielicki 121

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Liczba dzieci w rodzinach zastępczych

  Źródło

  Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)

  Opis

  Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych na danym obszarze. Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej, sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Do roku 2011 dane pochodzą ze sprawozdania MPiPS-03; od roku 2012 dane pochodzą ze sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.