Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w pozostałych usługach

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 20.23
  powiat brzeski 20.03
  powiat chrzanowski 27.97
  powiat dąbrowski 16.45
  powiat gorlicki 17.64
  powiat krakowski 17.76
  powiat limanowski 16.49
  powiat m. Kraków 44.19
  powiat m. Nowy Sącz 30.76
  powiat m. Tarnów 37.15
  powiat miechowski 18.84
  powiat myślenicki 19.56
  powiat nowosądecki 17.98
  powiat nowotarski 23.16
  powiat olkuski 18.61
  powiat oświęcimski 27.92
  powiat proszowicki 15.16
  powiat suski 18.57
  powiat tarnowski 14.81
  powiat tatrzański 29.96
  powiat wadowicki 21.83
  powiat wielicki 22.87

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w pozostałych usługach

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w pozostałych usługach w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Pod pojęciem "Pozostałe usługi" rozumie się sekcje: "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna"; "Administrowanie i działalność wspierająca"; "Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne"; "Edukacja"; "Opieka zdrowotna i pomoc społeczna"; "Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją" oraz "Pozostała działalność usługowa".