Strona główna * Kontakt


Wskaźnik urbanizacji

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2019
  powiat bocheński 30.39%
  powiat brzeski 20.56%
  powiat chrzanowski 61.50%
  powiat dąbrowski 27.07%
  powiat gorlicki 32.24%
  powiat krakowski 16.06%
  powiat limanowski 17.49%
  powiat m. Kraków 100.00%
  powiat m. Nowy Sącz 100.00%
  powiat m. Tarnów 100.00%
  powiat miechowski 23.70%
  powiat myślenicki 24.63%
  powiat nowosądecki 16.74%
  powiat nowotarski 27.00%
  powiat olkuski 48.41%
  powiat oświęcimski 52.46%
  powiat proszowicki 19.50%
  powiat suski 24.07%
  powiat tarnowski 11.81%
  powiat tatrzański 39.68%
  powiat wadowicki 27.00%
  powiat wielicki 28.97%

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wskaźnik urbanizacji

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik urbanizacji - udział mieszkańców miast w liczbie mieszkańców ogółem. Do wyliczenia wskaźnika posłużono się danymi na temat ludności faktycznie zamieszkałej na dzień 31 XII każdego roku. Ludnośc faktycznie zamieszkała obejmuje: a) stałych mieszkańców, z wyjatkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres powyżej 3 miesięcy w kraju oraz obejmuje wszystkie osoby przebywajace za granicą (bez względu na okres ich nieobecności) b) osoby przebywające czasowo przez okres powyżej 3 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju.