Strona główna * Kontakt


Zatrudnienie w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 11.42
  powiat brzeski 9.65
  powiat chrzanowski 18.06
  powiat dąbrowski 7.29
  powiat gorlicki 10.19
  powiat krakowski 27.35
  powiat limanowski 9.31
  powiat m. Kraków 29.23
  powiat m. Nowy Sącz 29.59
  powiat m. Tarnów 22.45
  powiat miechowski 12.44
  powiat myślenicki 13.01
  powiat nowosądecki 12.58
  powiat nowotarski 14.39
  powiat olkuski 15.12
  powiat oświęcimski 16.76
  powiat proszowicki 11.92
  powiat suski 11.42
  powiat tarnowski 11.54
  powiat tatrzański 23.87
  powiat wadowicki 15.04
  powiat wielicki 18.61

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Zatrudnienie w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział pracujących w handlu, transporcie, turystyce, informacji i komunikacji w stosunku do ogółu pracujących. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Podział branż jest zgodny z PKD 2007. Dotyczy sekcji: "Handel"; "Naprawa pojazdów samochodowych"; "Transport i gospodarka magazynowa"; "Zakwaterowanie i gastronomia" oraz "Informacja i komunikacja".