Strona główna * Kontakt


Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 1632.11
  powiat brzeski 1718.78
  powiat chrzanowski 1203.39
  powiat dąbrowski 1305.22
  powiat gorlicki 1311.04
  powiat krakowski 1605.56
  powiat limanowski 1597.07
  powiat m. Kraków 1780.36
  powiat m. Nowy Sącz 2330.23
  powiat m. Tarnów 2559.10
  powiat miechowski 1128.98
  powiat myślenicki 1594.62
  powiat nowosądecki 1526.78
  powiat nowotarski 1385.78
  powiat olkuski 1373.43
  powiat oświęcimski 1361.15
  powiat proszowicki 1357.56
  powiat suski 1547.74
  powiat tarnowski 1389.71
  powiat tatrzański 1475.44
  powiat wadowicki 1580.32
  powiat wielicki 1693.34

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.