Strona główna * Kontakt


Dostępność przedszkoli

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 0.91
  powiat brzeski 0.90
  powiat chrzanowski 0.86
  powiat dąbrowski 1.02
  powiat gorlicki 0.95
  powiat krakowski 0.97
  powiat limanowski 1.17
  powiat m. Kraków 0.65
  powiat m. Nowy Sącz 0.68
  powiat m. Tarnów 0.62
  powiat miechowski 1.52
  powiat myślenicki 0.96
  powiat nowosądecki 1.37
  powiat nowotarski 1.17
  powiat olkuski 0.80
  powiat oświęcimski 0.74
  powiat proszowicki 1.24
  powiat suski 1.09
  powiat tarnowski 1.06
  powiat tatrzański 1.04
  powiat wadowicki 1.00
  powiat wielicki 0.88

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Dostępność przedszkoli

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wskaźnik dostępności przedszkoli - liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) przypadająca na jedno miejsce w przedszkolu. Dane do wskaźnika wyliczono na podstawie sprawozdań przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W danych do wskaźnika nie uwzględniono przedszkoli specjalnych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Przez przedszkole (za Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół) rozumiemy placówkę przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagającą indywidualny rozwój, zapewniającą opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowującą do nauki w szkole.