Strona główna * Kontakt


Liczba rodzin zastępczych

 •  2020
 •  2019
 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)
  Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)
  Obszar Rok 2018
  powiat bocheński 89
  powiat brzeski 43
  powiat chrzanowski 109
  powiat dąbrowski 21
  powiat gorlicki 67
  powiat krakowski 136
  powiat limanowski 70
  powiat m. Kraków 419
  powiat m. Nowy Sącz 71
  powiat m. Tarnów 81
  powiat miechowski 35
  powiat myślenicki 19
  powiat nowosądecki 101
  powiat nowotarski 110
  powiat olkuski 105
  powiat oświęcimski 126
  powiat proszowicki 18
  powiat suski 51
  powiat tarnowski 82
  powiat tatrzański 62
  powiat wadowicki 94
  powiat wielicki 73

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Liczba rodzin zastępczych

  Źródło

  Sprawozdanie MPiPS-03 (do 2014 r.), Sprawozdanie OZPS (2015 - 2017 r.), Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego (2018 r.)

  Opis

  Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na danym obszarze. Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej, sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Do roku 2011 dane pochodzą ze sprawozdania MPiPS-03; od roku 2012 dane pochodzą ze sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.